Schrijven van teksten
 
    Klaar voor Aktie schrijft alle soorten teksten, van reclameteksten tot gebruikershandleidingen.
    De stijl is afgestemd op uw doelgroep, direct, helder en makkelijk leesbaar.
    Klaar voor Aktie stelt uw teksten op aan de hand van interviews of ruwe tekst.


 

   
Redactie en correctie
 
    Klaar voor Aktie verbetert en corrigeert alle soorten bestaande teksten.
    Naast spelfouten letten wij op afstemming op uw doelgroep, direct taalgebruik en
    leesbaarheid.
    Klaar voor Aktie verbetert en corrigeert uw teksten aan de hand van digitale
    concepten.


 

   
Vertalen
 
    Klaar voor Aktie vertaalt uw teksten van het Nederlands naar het Engels
    en van het Engels naar het Nederlands.
    Taalweetjes


   Hippopotomonstrosesquippe-
   daliofobie betekent angst voor
   lange woorden.


   Taal en onze
   hersenen


   D323 M3D3D3L1NG L44T J3 213N
   T0T W3LK3 GR0T3 PR35T4T135 
   0N23 H3R53N3N 1N 5T44T 21JN. 
   1N H3T 83G1N W45 H3T 23K3R
   N0G M031L1JK D323 T3K5T T3
   L323N, M44R NU K4N J3 H3T
   W44R5CH1JNL1JK 4L W4T
   5N3LL3R L323N 20ND3R J3 3CHT
   1N T3 5P4NN3N. D4T K0MT D00R
   H3T 3N0RM3 L33RV3RM0G3N V4N
   0N23 H3R53N5. KN4P H3? D323
   M3D3D3L1NG M4G J3 K0P13R3N
   3N V3RD3R V3R5PR31D3N. I5 D1T
   L3UK 0F NI3T? 1K W33T 23K3R
   D4T J3 V3R8445D 5T44T V4N
   J323LF.


   Handige links

   De witte spelling


   Genootschap Onze Taal


 

   
Trainingen
 
    Klaar voor Aktie verzorgt diverse trainingen op het gebied van effectieve communicatie.
    De trainingen geven concrete handvatten voor het verbeteren van communicatie en zijn
    afgestemd op specifieke doelgroepen. Wij stemmen alle trainingen  af op
    de behoefte van onze opdrachtgevers.   
 

     * nog zo'n taalweetje: volgens de witte spelling mag zowel handvaten als handvatten als meervoud van handvat
       gebruikt worden. Volgens de groene spelling mag alleen handvatten gebruikt worden.
Klaar voor aktie
Teksten, redactie, vertalen en trainingen